MAEZEUM

home > 이벤트 > 당첨공지
당첨공지
NO 제목 작성일
4 추석 맞이 <함밥남녀> 이벤트 당첨자 발표 2017-09-29 14:03

추석 맞이 <함밥남녀> 이벤트 당첨자 (남성 5명 여성 5명)

 

-여성-

곽** 7642

강** 0982

박** 8745

김** 1417

권** 6967

 

 

-남성-

김** 7510

정** 0440

주** 0920

송** 0925

남** 6114

 

 

축하드립니다!

당첨자분들께는 개별 연락 드립니다.

3 뮤지컬 [사랑을 이루어 드립니다] 초대 이벤트 당첨자 발표 2017-08-11 12:28

뮤지컬 [사랑을 이루어 드립니다] 초대 이벤트 당첨자 (20명)

 
이름 / 휴대폰 뒷자리
정** 0423
황** 7635
김** 0620
신** 0501
박** 3876
안** 2811
심** 4620
신** 5582
황** 0815
신** 8683
김** 8627
한** 6081
변** 1489
김** 4373
이** 0609
조** 6601
이** 0907
김** 0387
장** 2795
이** 4682

 
 
축하드립니다!
당첨자분들께는 개별적으로 SMS가 발송됩니다.

1 <도서 이벤트 담첨자> 설민석의 무도 한국사 특강 2017-03-13 06:00

< 설민석의 무도 한국사 특강 도서이벤트 당첨자 >

 

강**     |     7807

문**     |     6869

채**     |     7896

박**     |     5389

정**     |     8065

서**     |     5187

윤**     |     2327

김**     |     2195

문**     |     1015

김**     |     0220

 

축하드립니다.